Showing all 14 results

“Precious Fittings” Zini/Zhuni Teapot by Liu Jianying

315,38

“Wide Lid” Fully Handmade Zhuni Yixing Teapot by Xia Qing

454,31

1990’s Hongni Shui Ping Yixing Teapot

261,40

Gong Deng Pear Skin Zhuni Yixing Teapot

252,88

Handmade “Flounce” Zini Teapot by Wang Dongping

284,13

Handmade Gong Deng Zhuni Teapot – Qing Dynasty Style

420,51

Handmade Pear Skin Zhuni Xi Shi Teapot

230,15

Handmade Wrinkled Zhuni Xi Shi Yixing Teapot by – Xu Linfeng

608,89

Tall Shui Ping Hong Ni Yixing Teapot

224,46

Yixing Factory 1 “White Label” Bell Shape Zi Ni Teapot

146,32

Yixing Factory 1 “White Label” Bubble Lid Hong Ni Teapot

166,21

Yixing Factory 1 “White Label” Bubble Lid Zi Ni Teapot

166,21

Yixing Factory 1 “White Label” Flat Tripod Hong Ni Teapot

153,43

Yixing Factory 1 “White Label” Lotus Shape Zi Ni Teapot

146,32